Verbeter uw workflow

Gegevens in organisaties worden veelal op meerdere plaatsen opgeslagen, waarbij medewerkers vaak dezelfde handelingen moeten verrichten. I&DT biedt als specialist op het gebied van bedrijfsinformatie technologie een geïntegreerd, voor de klant zelf beheersbaar administratiesysteem op maat, om het bedrijfsproces efficiënter te laten verlopen.

Het delen en beschikbaar stellen van kennis in deze organisaties vindt vaak alleen plaats via één-op-één gesprekken. Op de lange termijn gaat hierdoor vaak kennis verloren of moet men veel tijd en geld investeren om eerder opgedane kennis terug te halen.

Het innovatieve van ons maatproduct zit in de juiste inzet van informatie technologie, gecombineerd met een goed analytisch inzicht in bedrijfsprocessen en generieke modulaire softwareontwikkeling; het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden en toch sluit het product perfect aan op de bestaande bedrijfsprocessen. Hiervoor analyseren, adviseren, structureren en automatiseren wij complexe bedrijfsprocessen en -administraties. Hierbij staan bij ons letterlijk en figuurlijk de data centraal, zodat alle geautoriseerde medewerkers binnen een organisatie, vanaf elke gewenste locatie beschikking hebben tot actuele bedrijfsgegevens.

Veel organisaties denken bij voorbaat dat technische oplossingen niet voor hen zijn weggelegd of te duur zijn, terwijl door juiste inzet van techniek een hoop kan worden vereenvoudigd en dus kosten kunnen worden bespaard. Een rekensommetje leert ons dat wanneer je beseft dat een medewerker gemiddeld 35 minuten per dag minder werk hoeft te verrichten aan standaard processen, 35 minuten minder aan kennismanagement en ook nog eens 25 minuten per dag minder tijd aan het verhelpen van fouten of misverstanden kwijt is, levert een product een gemiddelde tijdswinst van 95 minuten per medewerker per dag op. Van een minimale organisatiegrootte uitgaande van 3 personen per organisatie die deze tijdswinst ervaren na een implementatie, betekent dit al gauw een gemiddelde kostenbesparing van
(95/60 uur * 3 medewerkers * 5 dagen p/w * 40 weken = ) 950 uren per jaar per organisatie, wat met een minimaal uurloon van EUR 15 komt op een kostenbesparing van EUR 14.250.

Wij zorgen ervoor dat uw organisatie prettiger, efficiënter en professioneler gaat werken!

Neem contact op